اخبار انجمن علمی
  • انتخابات انجمن در سال 98

  • فراخوان جدب عضو در انجمن دانشجویی EAGE

  • فراخوان عضویت در انجمن دانشجویی گاز ایران

  • برگزاری کارگاه مقاله نویسی 2

  • برگزاری کارگاه مقاله نویسی 1

  • برگزاری دوره نرم افزار اکلیپس

  • برگزاری دوره نرم افزار ژئولاگ

  • برگزاری دوره نرم افزار پترل

  • برگزاری سمینار DLP

 

تقویم
انجمن علمی

انجمن علمی پردیس علوم و فناوری های نوین در اردیبهشت ماه سال 1396 در مجموعه پردیس تشکیل گردید. در دوره دوم که در آبان ماه سال 1396 و در طی انتخاباتی که از سوی معاونت محترم فرهنگی برگزار گردید به طور مستقل و در قالب انجمن علمی پردیس علوم و فناوری های نوین کار اصلی خود را آغاز نمود. در این انتخابات جمعی از دانشجویان مهندسی نفت، مهندسی نانو مواد و مهندسی پزشکی برای عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی بر اساس رای گیری از تمامی دانشجویان پردیس علوم و فناوری های نوین انتخاب گردیدند. برگزاری چندین دوره کارگاه تخصصی مهندسی نفت، تشکیل شاخه دانشجویی انجمن علوم زمین اروپا EAGE، برگزاری دوره های مقاله نویسی و هم چنین شرکت در یازدهین جشنواره ملی حرکت از جمله فعالیت های انجمن علمی در این دوره بوده است. دوره آینده انتخابات انجمن علمی در اواخر آبان ماه سال 1397 در دانشگاه سمنان برگزار می گردد.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما