اخبار انجمن علمی
 • انتخابات انجمن در سال 99

 • برگزاری سخنرانی علمی "معرفی دانشگاه ها و آزمایشگاه های تراز اول خارج از کشور" 

 • برگزاری سمینار "ایمنی در نانوفناوری"

 • فراخوان جذب عضو در انجمن دانشجویی EAGE

 • فراخوان عضویت در انجمن دانشجویی گاز ایران

 • برگزاری کارگاه مقاله نویسی 2

 • برگزاری کارگاه مقاله نویسی 1

 • برگزاری دوره نرم افزار اکلیپس

 • برگزاری دوره نرم افزار ژئولاگ

 • برگزاری دوره نرم افزار پترل

 • برگزاری سمینار DLP

 

تقویم
انجمن علمی

انجمن علمی پردیس علوم و فناوری های نوین در اردیبهشت ماه سال 1396 در مجموعه پردیس تشکیل گردید. در دوره دوم که در آبان ماه سال 1396 و در طی انتخاباتی که از سوی معاونت محترم فرهنگی برگزار گردید به طور مستقل و در قالب انجمن علمی پردیس علوم و فناوری های نوین کار اصلی خود را آغاز نمود. در این انتخابات جمعی از دانشجویان مهندسی نفت، مهندسی نانو مواد و مهندسی پزشکی برای عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی بر اساس رای گیری از تمامی دانشجویان پردیس علوم و فناوری های نوین انتخاب گردیدند.

دوره آینده انتخابات انجمن علمی در اردیبهشت ماه سال 1399 در دانشگاه سمنان برگزار می گردد.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما