تقویم
معرفی

به طراحی، تولید و کاربرد مواد، ابزار آلات و سیستم‌ها از طریق کنترل شکل و اندازه در مقیاس نانومتری (1-100 نانومتر)، نانو فناوری می‌گویند. در این مقیاس خواص شیمیایی و فیزیکی مواد عمدتاً متأثر از افزایش اثرات سطحی و ظهور اثرات کوانتومی تغییرات قابل توجهی از خود نشان می‌دهند که می‌تواند در بسیاری موارد سودمند باشند.

 علوم و فنون مربوط به حوزه‌ی نانو ماهیتی به شدت میان‌رشته‌ای دارند. رشته‌های دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو عبارتنداز:

1-نانو شیمی 2-نانو فیزیک 3- نانو فوتونیک 4-نانو زیست فناوری 5-مهندسی پلیمر-نانو پلیمر 6-مهندسی شیمی گرایش نانو 7-نانو فناوری-نانو مواد

در همین راستا و با هدف انجام مطالعات هدفمند و کاربردی در حوزه نانوفناوری، دانشکده نانوفناوری پردیس علوم و فناوری نوین دانشگاه سمنان تأسیس و از سال 1392 اقدام به جذب دانشجو در رشته های مهندسی شیمی-نانوفناوری و علوم و فناوری نانو-نانومواد در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. جذب دانشجوی دکتری هم از سال 95 در گرایش نانومواد شروع شده است.

 

آزمایشگاه فناوری نانو

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما