تقویم
کارشناسان

 

سعیده سادات رفیعی طباطبایی

سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 31533303-023

مجید ایجی

سمت: مسئول دفتر پردیس علوم و فناوری های نوین

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 31533301-023

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما