تقویم
هیات علمی

 

دکتر شمس الضحی ابوالمعالی

سمت: مدیر گروه زیست فناوری میکروبی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: S_abolmaali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533197-023

زمینه فعالیت: مهندسی ژنتیک، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ژنتیک یوکاریوت‌ها، زیست‌فناوری قارچ‌ها، مبانی گیاه‌شناسی، مولکول‌های فعال زیستی، ترکیبات طبیعی کارسینوژن، ترکیبات طبیعی ضدسرطان

دکتر احسان برهانی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: e.borhani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533411-023

زمینه فعالیت: مواد بالک نانو ساختار، نانوکامپوزیت ها، خواص مکانیکی مواد، استحاله های فازی، بافت، متالوژی پودر، پوشش ها
 

دکتر زهره بهرامی

سمت: مدیر گروه نانوفناوری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bahrami.zoh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533507-023

زمینه فعالیت: ساخت نانومواد، نانوساختارهای مغناطیسی، رهایش دارو، نانوکاتالیست ها

دکتر شکیبا درویش علیپور

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: darvishalipour@semnan.ac.ir

شماره تماس:

زمینه فعالیت: ترکیبات ضد میکروبی، میکروبیولوژی مولکولی، واکسن

دکتر مهران رجبی

سمت: مدیر گروه مهندسی هوا و فضا، مدیر گروه سیستم های انرژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: rajabi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533351-023

زمینه فعالیت: توربين گاز، انرژي تجديد پذير
 

دکتر بهمن زارع نژاد

سمت: مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bzarenezhad@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533928-023

زمینه فعالیت: نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز، ترموسینتیک هیدرات های گازی و تبدیلات انرژی، طراحی راکتورهای نانوکاتالیستی و نانوفوتوکاتالیستی، مهندسی اکتشاف و مخازن شکافدار، فرآیند سولفورزدایی و کنترل آلاینده های زیست محیطی

دکتر میثم شکوری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: Shakouri@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533429-023

زمینه فعالیت: ارتعاشات، کمانش و پس کمانش در سازه های هوافضا، مواد مرکب، خواص گرادیانی، آلیاژهای حافظه دار و مواد هوشمند، مکانیک غیر محلی

دکتر محمدحسین صابری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mh.saberi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533506-023

زمینه فعالیت: مطالعه و ارزیابی سیستم های هیدروکربوری، ژئوشیمی آلی، مطالعات بایومارکری، ارزیابی پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری، تعیین ویژگی های مخازن هیدروکربوری

دکتر احمد فرهاد طالبی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: aftalebi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533506-023

زمینه فعالیت: بیوتکنولوژی گیاهی، سوخت های سبز، زیست پالایی

دکتر حسن عبدوس

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: h.abdoos@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533411-023

زمینه فعالیت: نانوكامپوزيت ها، نانوذرات، نانوساختارها، پوشش هاي نانوساختار، متالورژي پودر، خواص مكانيكي، مهندسي سطح و پوشش، مواد خودترميم

دکتر نرجس کرامتی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: narjeskeramati@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533507-023

زمینه فعالیت: نانوتکنولوژی، محیط زیست، واکنش های کاتالیستی
 

دکتر نادر لطف اللهی

سمت: مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی:  mnlotfollahi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533916-023

زمینه فعالیت: تعادلات فازي مخلوط هيدروكربن ها و سيالات نفتي- ازدياد برداشت نفت

دکتر علی مالکی

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه بیوالکتریک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: amaleki@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533982-023

زمینه فعالیت: ثبت و پردازش سيگنال‌هاي بيولوژيكي، رابط مغز- رايانه هيبريد، سنجش استرس بر اساس سيگنال‌هاي بيولوژيكي، بيومتريك بي‌مزاحمت مبتني بر كينكت

دکتر مهدی موسوی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: m.mousavi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533304-023

زمینه فعالیت: سنتز نانوساختارها برای سلول‌های خورشیدی پیشرفته، فرآیندهای نورکاتالیزوری، حذف آلاینده‌ها و ذخیره‌ی هیدروژن
 

دکتر محمد صادق نوربخش

سمت: مدیر گروه بیومواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:  s_nourbakhsh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533379-023

زمینه فعالیت: مهندسي بافت، سامانه هاي نوين رهايش دارو

دکتر فرامرز هرمزی

سمت: رئیس پردیس علوم و فناوی های نوین

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: fhormozi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533301-023

زمینه فعالیت: پدیده های انتقال، نانوفناوری، میکرو فرآیند CFD

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما