تقویم
مدیریت پردیس

دکتر فرامرز هرمزی

سمت: رئیس پردیس علوم و فناوی های نوین

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: fhormozi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533301-023

زمینه فعالیت: پدیده های انتقال، نانوفناوری، میکرو فرآیند CFD

دکتر علی مالکی

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه بیوالکتریک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: amaleki@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533982-023

زمینه فعالیت: ثبت و پردازش سيگنال‌هاي بيولوژيكي، رابط مغز- رايانه هيبريد، سنجش استرس بر اساس سيگنال‌هاي بيولوژيكي، بيومتريك بي‌مزاحمت مبتني بر كينكت

 

دکتر شمس الضحی ابوالمعالی

سمت: مدیر گروه زیست فناوری میکروبی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: s_abolmaali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533197-023

زمینه فعالیت: مهندسی ژنتیک، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ژنتیک یوکاریوت‌ها، زیست‌فناوری قارچ‌ها، مبانی گیاه‌شناسی،   مولکول‌های فعال زیستی، ترکیبات طبیعی کارسینوژن، ترکیبات طبیعی ضدسرطان

 

 

دکتر زهره بهرامی

سمت: مدیر گروه نانوفناوری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bahrami.zoh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533507-023

زمینه فعالیت: ساخت نانو موارد، نانو ساختارهای مغناطیسی، رهایش دارو، نانوکاتالیست ها

دکتر مهران رجبی

سمت: مدیر گروه مهندسی هوا و فضا، مدیر گروه سیستم های انرژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: rajabi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533351-023

زمینه فعالیت: توربين گاز، انرژي تجديد پذير
 

دکتر بهمن زارع نژاد

سمت: مدیر گروه مهندسی اکتشاف نفت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bzarenezhad@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533928-023

زمینه فعالیت: نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز، ترموسینتیک هیدرات های گازی و تبدیلات انرژی، طراحی راکتورهای نانوکاتالیستی و نانوفوتوکاتالیستی، مهندسی اکتشاف و مخازن شکافدار، فرآیند سولفورزدایی و کنترل آلاینده های زیست محیطی
 

دکتر نادر لطف اللهی

سمت: مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: mnlotfollahi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533913-023

زمینه فعالیت: تعادلات فازي مخلوط هيدروكربن ها و سيالات نفتي- ازدياد برداشت نفت
 

دکتر محمد صادق نوربخش

سمت: مدیر گروه بیومواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: s_nourbakhsh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533379-023

زمینه فعالیت: مهندسی بافت، سامانه های نوین رهایش دارو

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما