ارتباط با ما
 
 
 
 
 
 
 
 

نشانی: سمنان ،روبروی پارک جنگلی سوکان ،پردیس شماره یک دانشگاه سمنان  -کدپستی:19111-35131

تلفن مستقیم: 33654314-023  تلفن داخلی خانم طباطبایی:3301 و 3302  تلفن داخلی آقای نورانی: 3303     نمابر:31533301- 023

 

 
 
 

دانشجويان و مراجعین محترم جهت انجام امور مربوط به سمینارها ،پایان نامه ها ،صدورگواهی اشتغال به تحصیل و  صدور معرفی نامه به سرکارخانم طباطبایی  و جهت انجام امور مربوط به برنامه ریزی درسی،  ثبت نام ،برنامه ریزی کلاسها، بررسی وضعیت تشکیل کلاسها و امتحانات به آقای نورانی  مراجعه نمایند.

اطلاعیه ها