تقویم
Slide thumbnail
Slide thumbnail
پیام رئیس پردیس

مقدم شما را به پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان خوش آمد می گویم. فناوري هاي نوين بعنوان فناوري هاي كليدي و محور توسعه پايدار، از مهمترين دست آوردهاي  انسان در عصر حاضر و راهگشاي بسياري از مشكلات بشري در هزاره سوم مي باشند. همچنین سابقۀ طولانی صنعت نفت و گاز و موقعیت استراتژیک ذخائر هیدروکربوری کشورمان، بدون شک جایگاه آموزش و پژوهش این صنعت، رتبۀ نخست را به خود اختصاص خواهد داد. در این راستا دانشگاه سمنان بعنوان دانشگاه مادر استان سمنان ورود فعال خود به این عرصه را با تأسیس پردیس علوم و فناوری های نوین از سال 1389 آغاز نمود. اینک پس حدود یک دهه این افتخار را دارد دانشجویان، کارشناسی ارشد، دکتری در حوضه علوم و فناوری های نوین و صنعت نفت تعداد کثیری از فرزندان این کشور بعنوان فارغ التحصیل از این مجموعه پا به عرصه خدمت گذاشته اند.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما