مدیران و کارکنان

رئيس پرديس علوم و فناوري هاي نوين:   آقاي دكتر فرامرز هرمزی

 

 

مديرگروه‌ آموزشي اكتشاف نفت : آقاي دكتر بهمن زارع نژاد

 

مديرگروه‌ آموزشي مخازن هیدروکربوری : آقاي دكتر نادر لطف اللهی

 

مدير گروه‌های آموزشي نانو مهندسي شيمي و نانو مواد:  آقاي دكتر منصور جهانگيري

 

 

 

 

مدير گروه آموزشي زيست فناوري ميکروبی :  خانم دكتر شمس‌الضحی ابوالمعالي

 

 

مديرگروه‌های آموزشي سازه‌هاي هوافضايي و جلوبرندگي:  آقاي دكتر مهران رجبی

مدیرگروه آموزشي مهندسي سيستم‌هاي انرژي:  آقاي دكتر مهران رجبی                  

 مديرگروه گروه علوم شناختی:  آقای دکتر پرويز صباحی

 

 

 کارشناسان آموزشی پرديس:  آقای حسين نورانی و خانم سعيده رفيعی طباطبايي

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها