تقویم
دستگاه برش مغزه

دستگاه برش مغزه دانشگاه سمنان در دسته اره های برش سنگ قرار می گیرد که شامل تعداد متنوعی از ماشین های برش با مشخصات منحصر به فرد می اشد که برای بریدن و تراشیدن مغزه های کامل استفاده می گردد. در این دستگاه امکانات اضافی برای صاف کردن نمونه ها فراهم شده است. تیغه های متنوعی با لبه های دندانه دندانه و ممتد برای برش و تراشیدن مغزه کامل به منظور تست های معمول و زمین شناسی تهیه کرده است. این دستگاه عملکرد ساده ای دارد، از سیستم سرد کننده آب و یا گازوئیل استفاده می کند و برش سریع و موثر را بدون آسیب به تیغه و دستگاه ممکن می سازد.

مشخصات:

  • قطر تیغه: ۳۵۰ میلی متر

  • بیشترین عمق برش: ۱۰ سانتی متر

  • بیشترین طول مغزه: بنابر درخواست

  • سیال خنک کننده: آب، گازوئیل

  • سرعت چرخش: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

  • توان موتور: ۲۵۰۰ وات

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما