تقویم
دستگاه تهیه پلاگ

دستگاه پلاگساز دانشگاه سمنان شامل دستگاه تهیه پلاگ با مشخصات مختلف است که برای تهیه پلاگ از مغزههای کامل در مطالعات RCAL  وSCAL   مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه مجهز انواع متههای مغزهگیری سرالماسه را نیز تأمین کرده است که به کاربر اجازه میدهد نمونه پلاگهای مختلف با قطرهای مختلف از ۱.۵ تا ۵ اینچ تهیه کند. سیستم خنککننده با آب و یا گازوئیل امکان برش بهینه و سریع سنگ بدون هیچگونه آسیب به مته و سیستم را فراهم میکند. دستگاه پلاگساز همچنین شامل پمپ، مخزن آب، شلنگ انعطافپذیر، هرزگرد آب و سینی زهکشی است.

 مشخصات:

  • قطر داخلی مته مغزهگیری: ۱ تا ۱.۵ اینچ

  • حداکثر عمق مغزهگیری: ۵ اینچ

  • خنککننده سازگار: آب، گازوئیل

  • سرعت برش: قابل تنظیم

  • توان موتور: ۲۵۰۰ وات

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما