تقویم
دستگاه تعیین تخلخل در فشار همه جانبه

 

تخلخل عبارت است از میزان حجم فضاهای خالی موجود در نمونه­ی سنگ نسبت به حجم کل نمونه. این نسبت یکی از پارامترهای بسیار مهم در ارزیابی مخازن هیدروکربوری می باشد که تعیین آن جهت محاسبه حجم ذخیره درجای یک مخزن بسیار حائز اهمیت است. لذا محاسبه این نسبت در آزمایشات ویژه مغزه های حفاری در یک مخزن نفت و گاز لازم می باشد. جهت تعیین میزان تخلخل در آزمایشگاه نیاز است شرایط محیطی مخزن بازسازی شود. از عوامل بسیار تاثیرگذار در تغییر مقدار تخلخل در یک نمونه سنگ، فشار همه جانبه وارد بر آن است. دستگاه حاضر قابلیت اعمال فشار همه جانبه تا psi6000  را بر نمونه داشته و با دارا بودن دو فشار سنج در ابتدا و انتهای نمونه مورد بررسی به خصوص در نمونه­های دارای تراوایی بسیار پایین، می­تواند با دقت بالایی زمان رسیدن به تعادل در دو سمت نمونه را مشخص نماید و مقدار تخلخل در نمونه­هایی با قطر 1.5 اینج و طول 1 الی 7 اینچ را دارا می­باشد.

مزایای این دستگاه عبارت است از:

  • محاسبه تخلخل در حین اعمال فشار همه جانبه (مقدار تخلخل در فشار همه جانبه به واقعیت مخازن نزدیک­تر می­باشد.

  • بازه وسیع طول پلاگ (1 الی 7 اینچ)

  • مجهز به فشار سنج با دقت 1/0 پوند بر اینچ مربع با قابلیت کالیبراسیون خودکار در شرایط کاری

  • دارای دو فشار سنج قبل و بعد از نمونه جهت حداقل نمودن زمان انجام آنالیز

  • بخش کننده در ابتدا و انتهای نمونه جهت نفوذ یکسان گاز

 

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما