تقویم
سوکسوله

عصاره گیر سوکسله دستگاه آزمایشگاهی است که در سال ۱۸۷۹ توسط فرانتس فون سوکسلت (Franz von  Soxhlet)  اختراع شد. این روش در اصل برای استخراج چربی از مواد جامد طراحی شده بود. با این حال، کاربرد سوکسله به استخراج لیپیدها محدود نشده است و جهت شستشو مغزه ها و استخراج مواد آلی از نمونه های سنگی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه در مخزن سوکسله (Soxhlet Thimble) قرار می گیرد، و یک حلال مورد نظر در بالن ریخته می شود که در اثر حرارت حلال بخار گردیده و روی نمونه می ریزد این چرخه وقتی که مخزن سوکسله پر شد از طریق سیفون نازک شیشه ای دوباره به بالن بر می گردد و به این ترتیب این چرخه تکرار می گردد.

 اجزای دستگاه سوکسوله به شرج ذیل است:

  1. استخراج كننده: نمونه سنگ با قرار گرفتن در اجزاي كاغذي خاصي به نام thimble ، كارتوش و يا كاغذ صافي در اين قسمت قرار داده شده و آنرا در معرض حلال قرار ميدهند.

  2. مبرد: به منظور خنك كردن استفاده ميشود. جهت حركت آب در آن از پايين به بالا است تا سطح تماس افزايش يافته و بهتر خنك شود.

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما