تقویم
تقویم پژوهشی

تقویم پژوهشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 پردیس علوم و فناوریهای نوین

سخنرانی

ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

تاریخ برگزاری

1

کاربرد نانوکلاسترها در پزشکی

آقای مهندس فرزین

 

2

آشنایی دانشجویان با ستاد نانو

جناب آقای باقری (مدیریت بخش ترویجی ستاد نانو)

 

بازدید علمی

ردیف

محل بازدید

سرپرست بازدید

تاریخ برگزاری

1

شرکت هواپیماسازی درنا

آقای دکتر میثم شکوری

 

2

نیروگاه پاکدشت

آقای دکتر میثم شکوری

 

3

پژوهشگاه مواد و انرژی

آقای دکتر مهدی موسوی/خانم دکتر زهره بهرامی

 

همایش

ردیف

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

ملی/ بین المللی

1

نظریه بازیها و کاربردهای آن در علوم

 

ملی

کارگاه

ردیف

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

1

آشنایی با فناوری نانو

خانم دکتر زهره بهرامی

 

2

روش تحقیق

آقای دکتر احمدفرهاد طالبی

 

3

آموزش مقاله نویسی 1

آقای دکتر حسن عبدوس

 

4

تحلیل نتایج آنالیز FT-IR

خانم صدیقه طاطیان

 

5

آموزش تحلیل XRD (نرم افزار x’pert)

آقای دکتر مهدی موسوی

 

6

آموزش مقاله نویسی 2

آقای دکتر حسن عبدوس

 

7

سنتز نانو مواد

خانم دکتر زهره بهرامی

 

8

میکروسکوپ الکترونی روبشی با آشکارساز EBSD

آقای دکتر احسان برهانی

 

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما