تقویم
مدیریت پردیس
 

 

دکتر بهنام خوش اندام                                                              

سمت: ریاست پردیس علوم و فناوریهای نوین

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: bkhoshandam@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535401-023

 

دکتر حسن عبدوس

سمت: معاونت پردیس علوم و فناوریهای نوین

 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: h.abdoos@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535409-023

 

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما