تقویم
آزمایشگاه بیوفناوری.
 
تجهیزات سازنده مدل
الکتروفورز    
هود میکروبی    
انکوباتور    
کلونجر    
الکتروریسی دو نازله    
پرینتر سه بعدی inkjet    
اتوکلاو    

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما