تقویم
اعضا هیات علمی

دکتر احمدفرهاد طالبی

سمت: مدیر گروه 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: aftalebi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535404-023

دکتر شکیبا درویش علیپور

سمت: عضو هیات علمی - میکروبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: darvishalipour@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532211-023

 

دکتر شمس الضحی ابوالمعالی

سمت: عضو هیات علمی همکار - میکروبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: s_abolmaali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533397-023

دکتر سید محمد صادق نوربخش

سمت: عضو هیات علمی همکار - بیومواد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: s_nourbakhsh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533379-023

دکتر علی مالکی

سمت: عضو هیات علمی همکار - بیوالکتریک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: amaleki@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532684-023

 

دکتر امین جانقربانی پوده

 

سمت: عضو هیات علمی - بیوالکتریک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: a.janghorbani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535412-023

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما