تقویم
اعضا هیات علمی

دکتر میثم شکوری

سمت: مدیر گروه 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: shakouri@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535416-023

دکتر سامان رشیدی

سمت: عضو هیات علمی - هوافضا 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: samanrashidi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535418-023

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما