تقویم
اعضا هیات علمی

 

 

 

 

دکتر محمد حسین صابری

 

سمت: مدیر گروه مهندسی نفت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mh.saberi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532489-023

 

 

 

 

دکتر محمد حسین صابری

 

سمت: مدیر گروه مهندسی نفت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mh.saberi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532489-023

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما