تقویم
زمینه های پژوهشی

زمینه‌های پژوهشی

-تولید نانوساختارها شامل نانوذرات، نانوکامپوزیت‌ها، نانومتخلخل‌ها، نقاط کوانتومی، لایه‌های نازک نانومتری، مواد بالک نانوساختاری، نانومغناطیس‌ها، نانوپوشش‌ها، نانولوله‌ها و...

-کاربرد نانوساختارها در زمینه‌های دارورسانی، سلول‌های خورشیدی، سلول‌های سوختی، ذخیره هیدروژن، فرایندهای نورکاتالیزوری، حذف آلاینده‌ها از پساب و ...

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما