تقویم
توانمندی آزمایشگاهی - تحقیقاتی

پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان در چند سال فعالیت خود گام­های اساسی در راستای توسعه آموزش­های تخصصی در دانشگاه سمنان برداشته است. تجهیز آزمایشگاه های تخصصی مهندسی نفت در پردیس علوم و فناوری های نوین، علاوه بر تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان، می تواند در انجام پروژه های صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. برخی از خدمات آزمایشگاه اصلی قابل ارائه در این مجموعه عبارت است از:

1. سیلاب زنی مغزه های مخزنی
2.   اسید کاری مغزه های نفتی
3. ساخت انواع میکرو مدل با توجه به نیاز درخواست کننده
4. تعیین آسیب سازند در چاه های نفتی
5. تعیین تراوایی مطلق و نسبی نفت و آب
6. تعیین تخلخل در فشار همه جانبه
7. شستشو و اشباع مغزه های نفتی با انواع حلال ها و سیالات مخزنی
8.   تعیین ترشوندگی سنگ های مخزنی
9. برش مغزه های حفاری و تهیه پلاک در ابعاد 1 الی 7 اینچ
10. تلخیص کروژن و انواع پالینومرف ها از نمونه های سنگی
11. جداسازی اجزای اشباع، آروماتیک، زرین و آسفالتن در نفت خام (SARA Test)
12.  انجام پیرولیز آبی نمونه های سنگ منشا
13.  آنالیز اجزای نفتی و گازی با استفاده از کروماتوگرافی گازی
14.  تعیین ویژگی های حالت (PVT) سیالات موجود در مخزن (نفت، آب و گاز)
15. مطالعات کامل پتروگرافی سنگ های مخزن

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما