تقویم
همکاری های پژوهشی

دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان بر اساس نیاز خود و افزایش همکاری های علمی و صنعتی خود تا کنون اقدام به ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز و مجامع بین المللی نموده است.

1-    عقد تفاهم نامه همکاری در زمینه امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، فی ما بین دانشگاه سمنان و مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران، بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند در زمینه های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت فوق الذکر فعالیت نموده و مدیریت اکتشاف نفت تعهد می نمایید که در راستا تحقیق، امکانات و داده های مورد نیاز را در اختیار دانشجویان قرار دهد.

2-    عقد تفاهم نامه همکاری علمی با انجمن زمین شناسی نفت اروپا، بر اساس این تفاهم دانشگاه سمنان اقدام به تشکیل شاخه علمی این انجمن در دانشگاه نموده است، و این انجمن امکانات دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی خود، برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی در محل دانشگاه سمنان، حمایت از طرح های دانشجویی و برگزاری مسابقات بین المللی را متعهد شده است.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما