تقویم
پیام رئیس پردیس

مقدم شما را به پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان خوش آمد می‌گویم. فناوريهاي نوين بعنوان فناوريهاي كليدي و محور توسعه پايدار، از مهمترين دست آوردهاي انسان در عصر حاضر و راهگشاي بسياري از مشكلات بشري در هزاره سوم مي‌باشند. در این راستا دانشگاه سمنان بعنوان دانشگاه مادر استان سمنان، ورود فعال خود به این عرصه را با تأسیس پردیس علوم و فناوریهای نوین از سال 1390 آغاز نمود. اینک این افتخار را دارد که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه علوم و فناوریهای نوین، بعنوان فارغ التحصیل از این مجموعه پا به عرصه خدمت گذاشته‌اند.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما