تقویم

تاریخ های مهم تحصیلات تکمیلی

پیام رئیس پردیس

مقدم شما را به پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان خوش آمد می گویم. فناوري هاي نوين بعنوان فناوري هاي كليدي و محور توسعه پايدار، از مهمترين دست آوردهاي انسان در عصر حاضر و راهگشاي بسياري از مشكلات بشري در هزاره سوم مي باشند. در این راستا دانشگاه سمنان بعنوان دانشگاه مادر استان سمنان، ورود فعال خود به این عرصه را با تأسیس پردیس علوم و فناوری های نوین از سال 1390 آغاز نمود. اینک این افتخار را دارد که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوضه علوم و فناوری های نوین، بعنوان فارغ التحصیل از این مجموعه پا به عرصه خدمت گذاشته اند.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما